SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Decyzje rejestracyjne EMA.

28 lipca 2019

Europejska Agencja Leków - EMA:

- zarejestrowała preparat larotrektynib do leczenia chorych na guzy lite z potwierdzonym genem fuzyjnym NTRK,

https://www.ema.europa.eu/en/news/first-histology-independent-treatment-solid-tumours-specific-gene-mutation

- rozszerzyła rejestrację preparatu pembrolizumab o leczenie pierwszej linii w schemacie z aksytynibem chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/keytruda