SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

de Azambuja E. i wsp. „Trastuzumab-Associated Cardiac Events at 8 Years of Median Follow-Up in the Herceptin Adjuvant Trial (BIG 1-01).”

15 lipca 2014

Odległa ocean, dokonana po 8mio letniej obserwacji potwierdziła niewielką liczbę incydentów kardiologicznych obserwowanych w związku z podawaniem trastuzumabu po chemioterapii lub radioterapii u chorych na raka piersi. U większości chorych zmiany kardiologiczne były odwracalne.

Journal of Oncology - de Azambuja E. i wsp. „Trastuzumab-Associated Cardiac Events at 8 Years of Median Follow-Up in the Herceptin Adjuvant Trial (BIG 1-01).”

http://jco.ascopubs.org/content/32/20/2159.abstract

Published online before print June 9, 2014, doi: 10.1200/JCO.2013.53.9288 , JCO July 10, 2014 vol. 32 no. 20 2159-2165