SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

„Contemporary Hormonal Contraception and the Risk of Breast Cancer.”

10 stycznia 2018

Mørch L. i wsp. „Contemporary Hormonal Contraception and the Risk of Breast Cancer.”

W duńskim ogólnonarodowym prospektywnym badaniu kohortowym ocenie poddano ryzyko powstania inwazyjnego raka piersi u kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną. Analizie poddano dane wszystkich kobiet w wieku pomiędzy 15 i 49 lat, u których nie zdiagnozowano nowotworu, żylnej choroby zakrzepowej oraz niepoddawanych leczeniu niepłodności. Wśród 1,8 miliona kobiet poddanych obserwacji przez średni czas 10,9 roku (razem 19,6 miliona osobo-lat) zarejestrowano 11 517 przypadków raka piersi. W porównaniu do kobiet, które nigdy nie stosowały antykoncepcji hormonalnej względne ryzyko raka piersi u kobiet stosujących obecnie lub w przeszłości taką metodę antykoncepcji wyniosło 1,20 (95% [CI]; 1,14 – 1,26). Ryzyko wzrastało z 1,09 (95% CI; 0,96 – 1,23) dla czasu stosowania poniżej 1 roku do 1,38 (95% CI; 1,26 – 1,51) gdy antykoncepcję hormonalną stosowano ponad 10 lat (p=0,002). Po przerwaniu stosowania antykoncepcji hormonalnej ryzyko raka piersi pozostawało nadal wyższe wśród kobiet stosujących metodę co najmniej 5 lat w porównaniu do kobiet, które nigdy jej nie stosowały. Ryzyko związane ze stosowaniem antykoncepcji estrogenowo-progesteronowej obecnie lub w przeszłości, pozostawało w zakresie od 1,0 do 1,6. Wśród kobiet stosujących obecnie lub w przeszłości wkładki domaciczne z progesteronem ryzyko to pozostawało wyższe w porównaniu do kobiet nigdy nie stosujących antykoncepcji hormonalnej (względne ryzyko=1,21; 95% CI; 1,11 – 1,33). Ogólny, całkowity wzrost częstości występowania raka piersi u kobiet kiedykolwiek stosujących antykoncepcję hormonalną, który autorzy uznali za niski, wyniósł 13 na 100 000 osobo-lat (95% CI; 10 - 16) lub około 1 dodatkowy przypadek raka piersi na każde 7 690 kobiet stosujących tą metodę przez 1 rok.

N Engl J Med 2017; 377:2228-2239December 7, 2017 DOI:10.1056/NEJMoa1700732

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1700732