SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

“Carboplatin plus paclitaxel once a week versus every 3 weeks in patients with advanced ovarian cancer (MITO-7): a randomised, multicentre, open-label, phase 3 trial.”

11 marca 2014

Pignata S. i wsp. “Carboplatin plus paclitaxel once a week versus every 3 weeks in patients with advanced ovarian cancer (MITO-7): a randomised, multicentre, open-label, phase 3 trial.”

Autorzy badania nie zanotowali różnicy w czasie wolnym od progresji choroby pomiędzy grupami chorych na zaawansowanego raka jajnika leczonymi schematem podawanym raz na tydzień lub raz na trzy tygodnie.

Schemat tygodniowy był związany z wyższą jakością życia i niższą toksycznością .

The Lancet Oncology – Early Online Publication, 28 February 2014 doi:10.1016/S1470-2045(14)70049-X

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2814%2970049-X/abstract