SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

„Cabazitaxel Versus Docetaxel As First-Line Therapy for Patients With Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer: A Randomized Phase III Trial—FIRSTANA.”

5 września 2017

Oudard S. i wsp. „Cabazitaxel Versus Docetaxel As First-Line Therapy for Patients With Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer: A Randomized Phase III Trial—FIRSTANA.”

W badaniu klinicznym trzeciej fazy z randomizacją FIRSTANA, 1168 wcześniej nieleczonych cytostatykami chorych na rozsianego, opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (mCRPC) w stanie sprawności ECOG 0-2 poddano w okresie od maja 2011 do kwietnia 2013 leczeniu kabazytakselem 20 mg/m2 (C20), kabazytakselem 25 mg/m2 (C25) lub docetakselem 75 mg/m2 (D75) co 3 tygodnie wraz z prednizonem podawanym codziennie. Pierwszoplanowym punktem końcowym był czas przeżycia całkowitego, a drugoplanowymi bezpieczeństwo leczenia, czas wolny od progresji, stężenie PSA, zmniejszenie bólu, farmakokinetyka i jakość życia. Mediana czasu przeżycia całkowitego wyniosła 24,5 miesiąca w grupie C20; 25,2 miesiąca w grupie C25 oraz 24,3 miesiąca w grupie D75. HR(C20) vs (D75) wyniósł 1,01 (95% CI; 0,85 – 1,20; p=0,997), natomiast HR(C25) vs (D75) =0,97 (95% CI; 0,82 – 1,16; p=0,757). Mediana czasu wolnego od progresji wynosiła 4,4 miesiąca w grupie C20; 5,1 miesiąca w grupie C25 oraz 5,3 miesiąca w grupie D75, bez statystycznie istotnych różnic pomiędzy grupami. Radiologiczna odpowiedź guza była numerycznie częstsza w grupie C25 (41,6%) vs D75 (30,9%; nominalne p=0,037, bez poprawki na wielokrotnie testowanie). Działania niepożądane związane z leczeniem w stopniu 3 lub 4 wystąpiły, odpowiednio, u 41,2% (C20); 60,1% (C25) i 46,0% (D75). Gorączka neutropeniczna, biegunka oraz krwiomocz występowały częściej w grupie C25; natomiast neuropatia obwodowa, obwodowe obrzęki, łysienie i choroby paznokci częściej w grupie D75. Kabazytaksel w dawce 20 mg/m2 oraz 25 mg/m2 nie potwierdził przewagi nad docetakselem 75 mg/m2 w odniesieniu do czasu przeżycia całkowitego w pierwszej linii chemioterapii u chorych na mCRPC.

DOI: 10.1200/JCO.2016.72.1068 Journal of Clinical Oncology - published online before print July 28, 2017

http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2016.72.1068?journalCode=jco