SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Atezolizumab jedynie w połączeniu z nab-paklitakselem.

12 października 2020

Europejska Agencja Leków - EMA przypomina klinicystom, aby u chorych na miejscowo zaawansowanego lub rozsianego, potrójnie ujemnego raka piersi stosować atezolizumab (Tecentriq firmy Roche) jedynie w połączeniu z nab-paklitakselem, a nie z konwencjonalnym paklitakselem.

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-reminds-physicians-use-tecentriq-nab-paclitaxel-treating-breast-cancer