SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

APEL POLSKIEJ UNII ONKOLOGII

4 lutego 2018

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z apelem Polskiej Unii Onkologii, skierowanym do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, do Marszałków Sejmu i Senatu, Ministra Zdrowia, w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Walki z Rakiem.

Przewodnim hasłem obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem (4 lutego 2018 roku) jest APEL PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, ponad podziałami i ponadresortowe intensywne działania na rzecz zapewnienia wszystkim chorym na nowotwory w naszym kraju — równego dostępu do europejskich standardów kompleksowej, koordynowanej i najwyższej jakości opieki onkologicznej stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 roku.