SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Apel Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie stosowania deklaracji konfliktu interesów w edukacji medycznej.

23 lutego 2013

Apel Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie stosowania deklaracji konfliktu interesów w edukacji medycznej.

Konferencja Prezesów Towarzystw Lekarskich uznając, że:

• konflikt interesów jest powszechnym zjawiskiem związanym z typowym we współczesnym społeczeństwie pełnieniem jednocześnie licznych funkcji zawodowych, społecznych i życiem prywatnym;

• osoby prowadzące działalność edukacyjną mają obowiązek rzetelnego i bezstronnego przekazywania informacji;

• w działalności edukacyjnej sam fakt istnienia konfliktu interesów nie jest naganny;

• ocena wpływu konfliktu interesów na przekazywane informacje, w tym treści edukacyjne, należy do odbiorców przekazu, którzy mają prawo do informacji o istnieniu konfliktu interesów wykładowców i innych osób zajmujących się edukacją;

• zasady etyczne zobowiązują lekarzy i lekarzy dentystów do ujawniania słuchaczom konfliktu interesów,

apeluje do lekarzy i lekarzy dentystów zajmujących się edukacją oraz do organizatorów kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów o:

a) wymaganie ujawnienia konfliktu interesów albo deklaracji jego braku przez osoby prowadzące kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów;

b) wymaganie ujawnienia konfliktu interesów albo deklaracji jego braku jako warunku akredytacji doskonalenia zawodowego;

c) uświadamianie kształcącym oraz uczestnikom kształcenia wpływu konfliktu interesów na przekazywane treści edukacyjne.

Koordynator KPTL Romuald Krajewski - Warszawa, 2013-02-20