SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

AOTM zwraca się z prośbą o dołączenie Deklaracji Konfliktu Interesów.

18 kwietnia 2013

AOTM zwraca się z prośbą do osób składających uwagi do upublicznionych analiz o dołączenie do nich Deklaracji Konfliktu Interesów (DKI). Zgodnie z § 7 Zarządzenia Prezesa AOTM nr 18/2012 w sprawie publikowania analizy weryfikacyjnej wraz z analizami wnioskodawcy oraz zgłaszania, rozpatrywania i publikowania uwag do analiz, uwagi do upublicznionej analizy weryfikacyjnej złożone bez DKI lub z DKI bez podpisu nie będą rozpatrywane.
http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=719