SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Analiza zbiorcza badań klinicznych nad aprepitantem w zapobieganiu CINV.

24 lipca 2014

W czasopiśmie Cancer podsumowano wyniki analizy obejmującej 4 randomizowane badania kliniczne (052, 054, 071, 130.) oceniające skuteczność aprepitantu w zapobieganiu nudnościom i wymiotom indukowanym chemioterapią (CINV) o wysokim i średnim potencjale emetogennym. Analiza objęła łącznie 2813 chorych, losowo przydzielanych do ramienia badanego (aprepitant+setron+deksametazon) i kontrolnego (setron+deksametazon).

Komentarz przygotowany przez prof. P.Wysockiego jest dostępny w Kurierze Onkologicznym PTOK (aplikacja mobilna) lub po zalogowaniu na stronie PTOK ( http://ptok.pl/courier/news ).