SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

„Advanced International Breast Cancer Course (AIBCC)”

26 lipca 2019

Organizatorzy „Advanced International Breast Cancer Course (AIBCC)”, odbywającego się w dniach 10-12 października 2019 r. w Padwie, informują, że autorzy doniesień nie będą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa oraz otrzymają zwrot kosztów podróży do 300,- Euro. Streszczenia należy przesyłać do 1 września 2019 r.

https://meettheprofessor.accmed.org/