SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

AACR z 2020 San Antonio Breast Cancer Symposium.

22 grudnia 2020
  • Dane z rozszerzonej obserwacji w badaniu trzeciej fazy MonarchE potwierdziły, że dodanie preparatu abemacyklib – inhibitora CDK do standardowej endokrynnej terapii adiuwantowej nieprzerwanie poprawia czas wolny od choroby inwazyjnej (IDFS) wśród chorych wysokiego ryzyka na HR-dodatniego, HER2-ujemnego, wczesnego raka piersi z pozytywnymi węzłami.

https://www.aacr.org/about-the-aacr/newsroom/news-releases/updated-monarche-trial-data-shows-abemaciclib-continues-to-benefit-patients-with-high-risk-hr-positive-her2-negative-early-stage-breast-cancer/

  • Pomijanie radioterapii po zabiegu chirurgii oszczędzającej może nie mieć wpływu na 10-letnie przeżycia starszych chorych na HR-dodatniego raka piersi.

https://www.aacr.org/about-the-aacr/newsroom/news-releases/omitting-radiation-therapy-after-breast-conserving-surgery-may-not-impact-10-year-survival-rates-for-older-patients-with-hr-positive-breast-cancer/

  • Autorzy badania SWOG S1007 RxPONDER stwierdzili po czasie obserwacji o medianie 5,1 roku, wśrod młodych chorych na węzłowo-dodatniego wczesnego raka piersi ze współczynnikiem nawrotu 25 lub niższym, które otrzymały leczenie adiuwantowe terapią endokrynną w połaczeniu lub bez chemioterapii , brak dodatkowych korzyści z chemioterapii u kobiet w wieku pomenopauzalnym, podczas gdy u kobiet w wieku przedmenopauzalnym stwierdzono poprawę czasu wolnego od choroby inwazyjnej (IDFS) oraz wczesne sygnały poprawy czasu przeżycia całkowitego (OS).

https://www.aacr.org/about-the-aacr/newsroom/news-releases/postmenopausal-women-with-early-stage-breast-cancer-and-low-recurrence-score-could-skip-adjuvant-chemotherapy/

  • Dynamika CTC (komórek guza w krwi obwodowej) może być czynnikiem predykcyjnym odpowiedzi i prognozy u chorych na rozsianego raka piersi.

https://www.aacr.org/about-the-aacr/newsroom/news-releases/circulating-tumor-cell-dynamics-may-predict-treatment-response-and-prognosis-in-patients-with-metastatic-breast-cancer/

  • Gruczolakorak przełyku występuję częściej poniżej 50 r.ż. i zazwyczaj jest diagnozowany w stanie zaawansowanym.

https://www.aacr.org/about-the-aacr/newsroom/news-releases/incidence-of-esophageal-adenocarcinoma-is-increasing-in-younger-adults/