SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

9. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

3 marca 2020

W dniu 2 marca odbyło się 9/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii w sprawie zasadności:

  • finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: - Vectibix (panitumumabum) we wskazaniu: nowotwór złośliwy jelita grubego - jelito ślepe (ICD-10: C18.0),

- Cabometyx (cabozantinibum) we wskazaniu: rak wątrobowokomórkowy (ICD-10: C22),

- Cyramza (ramucirumab) we wskazaniu: uogólniony rak gruczołowy żołądka (ICD-10: C16.8);

  • wprowadzenia zmian w programie lekowym: B.77 „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne nieokreślone chłoniaki T)”.

http://www.aotm.gov.pl/www/092020-posiedzenie-rady-przejrzystosci/