SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

6. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

6 lutego 2018

W dniu 5 lutego 2018 odbyło się 6/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie stanowiska w sprawie:

- zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego „Profilaktyczne usunięcie jajników i jajowodów redukujące ryzyko raka jajników i jajowodów u nosicielek patogennych mutacji w genach BRCA ½”,

- opinii zasadności finansowania ze środków publicznych leku XALKORI (kryzotynib) we wskazaniu: chłoniak anaplastyczny z dużych komórek ALK-dodatni (ICD-10: C84),

- opinii zasadności finansowania ze środków publicznych leku XALKORI (kryzotynib) we wskazaniu: chłoniak anaplastyczny z dużych komórek ALK-dodatni (ICD-10: C84).
http://www.aotm.gov.pl/www/62018-posiedzenie-rady-przejrzystosci/