SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

6. posiedzenie Rady ds. Taryfikacji AOTMIT.

25 marca 2021

W dniu 24 marca 2021 r odbyło się 6/21 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi omówienie wyników analiz kosztów świadczeń gwarantowanych w ramach programów lekowych.

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/posiedzenie-rady-do-spraw-taryfikacji-6-2021-w-dniu-24-03-2021-r/