SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

5/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji AOTMiT.

24 maja 2019

W dniu 22 maja 2019 odbyło się 5. posiedzenie Rady ds. Taryfikacji AOTMiT, którego porządek obrad obejmował między innymi omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych: z zakresu radioterapii nowotworów, obejmujących leczenie chorób układu krwiotwórczego finansowanych w ramach JGP: S01-S23.

http://www.aotm.gov.pl/www/052019-posiedzenie-rady-ds-taryfikacji/