SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

55. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

29 grudnia 2020

W dniu 28 grudnia 2020 r. odbyło się 55/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii w sprawie:

1/ oceny leku Xtandi (enzalutamidum) w ramach programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”;

2/ zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

- Enbrel (etanercept) we wskazaniu: deficyt deaminazy adenozyny typu 2 (ICD-10: D84.8),

- Erbitux (cetuximab) we wskazaniu: rak esicy CSIV (zmiany wtórne w wątrobie) (ICD-10: C18),

- Jakavi (ruksolitynib) we wskazaniu: przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku (samoistne włóknienie szpiku) (ICD-10: D47.1) – leczenie pomostowe przed allo-HST.

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/posiedzenie-rady-przejrzystosci-55-2020-w-dniu-28-12-2020-r/