SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

54. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

22 grudnia 2020

W dniu 21 grudnia 2020 r. odbyło się 54/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii w sprawie:

1/ oceny leku Nubeqa (darolutamidum) w ramach programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”;

2/ zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

- Opdivo (niwolumab) we wskazaniu: rak brodawkowaty nerki (ICD-10: C64) – II linia leczenia,

- Lynparza (olaparyb) we wskazaniu: trójujemny rak piersi z mutacją BRCA1 (ICD-10: C50),

- Erbitux (cetuximab) we wskazaniu: rak odbytnicy w IV stopniu zaawansowania (zmiany wtórne w płucach i wątrobie) – terapia skojarzona z enkorafenibeml,

- Imbruvica (ibrutynib) we wskazaniu: nawracający i oporny węzłowy chłoniak strefy brzeżnej (nodal MZL) (ICD-10: C85.7);

3/ objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne netupitantum + palonosetronum we wskazaniu: wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem antybiotyku z grupy antracykliny i cyklofofamidu – profilaktyka.

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/posiedzenie-rady-przejrzystosci-54-2020-w-dniu-21-grudnia-2020-r/