SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

4. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

28 stycznia 2020

W dniu 27 stycznia odbyło się 4. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

- Kiquali (rybocyclib) w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi (ICD-10: C50)”,

- Keytruda (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym pembrolizumabem w skojarzeniu z chemioterapią (ICD-10 C34)”,

- Cabometyx (cabozantinibum) w ramach programu lekowego „Leczenie raka wątrobowokomórkowego przy zastosowaniu substancji czynnej kabozantynibu (ICD-10: C22.0)”.
http://www.aotm.gov.pl/www/042020-posiedzenie-rady-przejrzystosci/