SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

4. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

30 stycznia 2019

W dniu 28 stycznia 2019 r. odbyło się 4/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie:

- opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian zapisów programu lekowego: „Leczenie opornego na kastracje raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)” w zakresie kryteriów kwalifikacji do leczenia produktem leczniczym Zytiga (abirateroni acetas),
- stanowiska w sprawie oceny leku: Jevtana (cabazitaxelum) w ramach programu lekowego „Kabazytaksel w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”,
- opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

Opdivo (niwolumab) we wskazaniu: wtórny nowotwór układu oddechowego i pokarmowego (IDC-10: C78.0);

Opdivo (niwolumab) we wskazaniu: rak języka (ICD-10: C01).
http://www.aotm.gov.pl/www/042019-posiedzenie-rady-przejrzystosci/