SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

48. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT.

25 listopada 2020

W dniu 23 listopada 2020 r. odbyło się 48/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii w sprawie:

1/ odpowiednich rozwiązań organizacyjnych w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej w nowotworach narządowych: nowotwory urologiczne – nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej (ICD-10: C64),

2/ opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

- Avastin (bevacizumab) we wskazaniu: glejak anaplastyczny mózgu (gwiaździak anaplastyczny) (ICD-10: C71),

- Keytruda (pembrolizumab) we wskazaniu: rak miedniczki nerkowej (ICD-10: C65) – stan po wcześniejszym zastosowaniu chemioterapii zawierającej pochodne platyny.

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/posiedzenie-rady-przejrzystosci-48-2020-w-dniu-23-listopada-2020-r-aktualizacja/