SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

48. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

31 grudnia 2018

W dniu 20 grudnia 2018 odbyło się 48/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

- dexamethasonum we wskazaniu: nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające; nowotwory złośliwe – premedykacja;

- hydrocortisonum we wskazaniu: powikłania skórne u chorych na nowotwory - w przypadkach innych niż określone w ChPL;

- octreotidum we wskazaniach: hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL; objawy hipersekrecji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL;

- nadroparinum calcicum - choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe.
http://www.aotm.gov.pl/www/482018-posiedzenie-rady-przejrzystosci/