SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

48. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

5 grudnia 2017

W dniu 4 grudnia 2017 odbyło się 48. posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad obejmował, między innymi przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku KEYTRUDA (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca pembrolizumabem (ICD-10 C34)”.
http://www.aotm.gov.pl/www/482017-posiedzenie-rady-przejrzystosci/