SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

47. Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

18 listopada 2020

W dniu 16 listopada 2020 r. odbyło się 47/2020 Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie:

1/ stanowiska w sprawie oceny leku Libtayo (cemiplimab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem (ICD-10: C44.12, C44.22, C44.32, C44.42, C44.52, C44.62, C44.72, C44.82, C44.92)”;

2/ opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

- Xgeva (denosumab) we wskazaniu: hiperkalcemia w przebiegu raka przytarczyc (ICD-10: C75.0),

- Ibrance (palbociclib) we wskazaniu: guz komory IV Medulloblastoma typ anaplastyczny (ICD-10: C71.6),

- Keytruda (pembrolizumab) we wskazaniu: oporny, nawrotowy chłoniak z dużych komórek B (ICD-10: C83).

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/posiedzenie-rady-przejrzystosci-47-2020-w-dniu-16-11-2020-r/