SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

46. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

12 listopada 2020

W dniu 9 listopada 2020 r. odbyło się 46/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

- Keytruda (pembrolizumab) we wskazaniu: rak odbytnicy i trzustki (ICD-10: C20, C25) – przerzuty do wątroby,

- Reblozyl (luspatercept) we wskazaniu: zespół mielodysplastyczny SLD RS (ICD10: D46.1).

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/posiedzenie-rady-przejrzystosci-46-2020-w-dniu-9-listopada-2020-r-aktualizacja/