SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

45. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

4 grudnia 2018

W dniu 3 grudnia 2018 r. odbyło się 45/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego, porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Palexia (tapentadolum) we wskazaniach: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, nowotwory złośliwe oraz przygotowanie opinii w sprawie oceny jakości opublikowanych dowodów naukowych oraz siły interwencji ocenionej w porównaniu do poprzedniej oceny oraz opinii czy dowody te wpływają na wcześniejsze wnioskowanie dla substancji czynnej ibrutynib we wskazaniu chłoniak z komórek płaszcza.

http://www.aotm.gov.pl/www/452018-posiedzenie-rady-przejrzystosci/