SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

43. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

4 listopada 2019

W dniu 28 października 2019 r. odbyło się 43/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Imfinzi (durvalumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”.

http://www.aotm.gov.pl/www/432019-posiedzenie-rady-przejrzystosci/