SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

43.posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

8 listopada 2017

W dniu 6 listopada 2017 odbyło się 43.posiedzenie Rady Przejrzystości, porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku:

- LIPANCREA 16 000 (pankreatyna) we wskazaniu: stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane: zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową.

http://www.aotm.gov.pl/www/432017-posiedzenie-rady-przejrzystosci/