SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

38. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT.

25 września 2020

W dniu 21 września 2020 r. odbyło się 38/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii w sprawie:

1/ zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych leków:

- Abraxane (nab-paklitaksel) we wskazaniu: przerzutowy, trójujemny rak piersi (ICD-10: C50.9) w terapii skojarzonej;

- Tecentriq (atezolizumab) we wskazaniu: przerzutowy, trójujemny rak piersi (ICD-10: C50.9) w terapii skojarzonej;

- Sutent (sunitynib) we wskazaniu: rak nerki w stadium uogólnienia (ICD-10: C64);

2/ objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

- acidum ursodeoxycholicum we wskazaniu: cholestaza ciężarnych,

- fentanylum w postaci do stosowania donosowego we wskazaniu: ból przebijający u dzieci z chorobą nowotworową, które w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawane są opioidowej terapii podtrzymującej.

https://www2.aotm.gov.pl/372020-posiedzenie-rady-przejrzystosci-2/