SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

38. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM.

17 grudnia 2013

9 grudnia odbyło się 38. posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych, podczas którego :

1/ uznano za zasadne :

- objęcie refundacją produktu leczniczego Silgard (Human papilomavirus vaccine types 6, 11, 16, 18) we wskazaniu szczepienie dziewczynek w wieku lat 14 w zapobieganiu zmianom przednowotworowym narządów płciowych (szyjki macicy, sromu i pochwy) oraz rakowi szyjki macicy oraz w zapobieganiu brodawkom narządów płciowych (kłykcinom kończystym) związanym przyczynowo z zakażeniem określonymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego, w ramach nowej, wspólnej grupy limitowej, do której należeć będą szczepionki przeciw HPV. Rada sugeruje 30% odpłatność ze strony pacjenta, pod warunkiem wprowadzenia instrumentu podziału ryzyka dla tej odpłatności.

Prezes Agencji uważa za uzasadnione objęcie refundacją ocenianej technologii medycznej, w ramach wspólnej grupy limitowej, do której należeć będą szczepionki przeciw HPV, z 50% odpłatnością.

- usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia obejmującego podanie imatynibu w rozpoznaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego, dla których wydano zgody na finansowanie w ramach chemioterapii niestandardowej: kod ICD-10: D47 w zakresie podkategorii D47.0, D47.2, D47.7 i D.47.9, natomiast uważa za niezasadne usunięcie tego świadczenia z wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie podkategorii D47.1 i D47.3.

Prezes Agencji przychyla się do Stanowiska Rady Przejrzystości.

- dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancje czynne: dalteparinum natricum, enoxaparinum natricum, nadroparinum calcicum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi.

Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości.

2/ zaopiniowano pozytywnie dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancje czynne: oktreotyd, lanreotyd w zakresie wskazań odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego we wskazaniu: leczenie objawów hipersekrecji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych.

Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości.

http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=792