SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

37. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT.

15 września 2020

W dniu 14 września 2020 r. odbyło się 37/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie:

1/ stanowiska w sprawie oceny leków: Opdivo (niwolumab) + Yervoy (ipilimumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10 C43)”;

2/ opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

- Nexavar (sorafenib) we wskazaniu: rak wątrobowokomórkowy (ICD-10: C22);

- Libtayo (cemiplimab) we wskazaniu: rak płaskonabłonkowy skóry (ICD-10: C44.7);

- Abraxane (nab-paklitaksel) we wskazaniu: gruczolakorak przewodowy trzustki (ICD-10: C25);

- Opdivo (nivolumab) + Yervoy (ipilimumab) we wskazaniu: zaawansowany rak nerkowokomórkowy (ICD-10: C64) w ramach I linii leczenia.

http://www.aotm.gov.pl/www/372020-posiedzenie-rady-przejrzystosci/