SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

37. Posiedzenie Rady Przejrzystośc AOTMiT.

9 października 2018

W dniu 8 października odbyło się 37. Posiedzenie Rady Przejrzystości, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku: Alecensa (alektynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)” oraz przygotowanie stanowiska w sprawie oceny Alecensa (alektynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34) – 1. linia leczenia”.

http://www.aotm.gov.pl/www/372018-posiedzenie-rady-przejrzystosci/