SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

36. Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

9 września 2020

W dniu 7 września 2020 r. odbyło się 36/2020 Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie:

1/ stanowiska w sprawie oceny leku Prevymis (letermovir) w ramach programu lekowego: „Stosowanie letermoviru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów [R+], którzy byli poddani zabiegowi allogenicznego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych”;

2/ opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

- Tafinlar (dabrafenib) we wskazaniu: rak niedrobnokomórkowy płuca (ICD-10: C34) w ramach II linii leczenia,

- Mekinist (trametynib) we wskazaniu: rak niedrobnokomórkowy płuca (ICD-10: C34) w ramach II linii leczenia,

- Lenvima (lenwatynib) we wskazaniu: niejodochwytny rak brodawkowaty tarczycy (ICD-10: C73),

- Lenvima (lenwatynib) we wskazaniu: rak oksyfilny tarczycy (ICD-10: C73),

- Soliris (ekulizumab) we wskazaniu: atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy (aHUS) (ICD-10: D59.3),

- Vectibix (panitumumab) we wskazaniu: rak kanału odbytu st. IV (ICD-10: C21.1),

- Opdivo (nivolumab) we wskazaniu: rak dróg żółciowych w stopniu IV (ICD-10: C24),

- Cabometyx (kabozantynib) we wskazaniu: zaawansowany rak nerkowokomórkowy (ICD-10: C64) – II linia leczenia.

http://www.aotm.gov.pl/www/362020-posiedzenie-rady-przejrzystosci/