SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

36. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

10 września 2019

W dniu 9 września 2019 r. odbyło się 36/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Opdivo (nivolumab) we wskazaniu: rak krtani – rozsiew do płuc (ICD-10: C32.9),

http://www.aotm.gov.pl/www/362019-posiedzenie-rady-przejrzystosci/