SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

35. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

3 września 2019

W dniu 2 września odbyło się 35/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT , którego porządek obrad obejmował przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Alunbrig (brigatynib) w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”.

http://www.aotm.gov.pl/www/352019-posiedzenie-rady-przejrzystosci/