SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

32. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

14 sierpnia 2019

W dniu 12 sierpnia 2019 r. odbyło się 32. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego porządek obrad obejmował, między innymi, przygotowanie stanowiska w sprawie:

- oceny leku Alunbrig (brigatinib) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”.
http://www.aotm.gov.pl/www/322019-posiedzenie-rady-przejrzystosci/

- zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego leków:

  • Defitelio (defibrotyd) we wskazaniu: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji w profilaktyce choroby zarostowej żył wątroby (VOD) u pacjentów poddawanych przeszczepowi krwiotwórczych komórek macierzystych,
  • Afinitor (ewerolimus) we wskazaniu: jasnokomórkowy rak nerki w stadium rozsiewu w III i kolejnej linii leczenia (ICD-10: C64).
    http://www.aotm.gov.pl/www/322019-posiedzenie-rady-przejrzystosci-aktualizacja/