SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

30. Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

31 lipca 2019

W dniu 30 lipca odbyło się 30/2019 Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku: Opdivo (niwolumab) we wskazaniu: rak jasnokomórkowy nerki (ICD-10: C64) w stadium rozsiewu jako III lub kolejna linia terapii.

http://www.aotm.gov.pl/www/302019-posiedzenie-rady-przejrzystosci-2/