SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

2. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

12 stycznia 2021

W dniu 11 stycznia 2021 r. odbyło się 2/2021 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

- Nexavar (sorafenib) we wskazaniu: rak wątrobowokomórkowy (ICD-10: C22) – rozsiew do płuc,

- Afinitor (everolimus) we wskazaniu: nowotwór neuroendokrynny przewodu pokarmowego (ICD-10: C18),

- Besremi (ropeginterferon alfa-2b) we wskazaniu: mielofibroza (ICD-10: C96.7).

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/posiedzenie-rady-przejrzystosci-2-2021-w-dniu-11-01-2021-r-aktualizacja/