SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

2. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM.

20 stycznia 2014

13 stycznia odbyło się 2. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego uznano za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego :

- Targin (chlorowodorek oksykodonu + chlorowodorek naloksonu) we wskazaniu: nowotwory złośliwe. Lek powinien być stosowany u pacjentów z chorobą nowotworową odczuwających nasilone bóle i wymagających silnych środków przeciwbólowych, u których ze względu na stwierdzone uporczywe i nie poddające się profilaktyce zaparcia, nie można stosować powszechnie stosowanych opioidów w dużych dawkach. (...).

- Avastin (bewacyzumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika (ICD-10 C56, C57, C48)" z uwzględnieniem proponowanych zmian kryteriów włączenia do programu, w ramach istniejącej grupy limitowej.(...).

Prezes Agencji przychyla się do Stanowiska Rady Przejrzystości.
http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=807