SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

2. posiedzenie Rady ds. Taryfikacji AOTMiT.

1 lutego 2019

W dniu 31 stycznia 2019 r. odbyło się 2/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji AOTMiT, którego porządek obrad obejmował, między innymi, omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących lecznicze naświetlania promieniami ultrafioletowymi chorób skóry.

http://www.aotm.gov.pl/www/2-2019-posiedzenie-rady-ds-taryfikacji/