SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

2. posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji AOTMIT.

18 lutego 2021

W dniu 16.02.2021 odbyło się 2. posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji AOTMIT, którego porządek obrad obejmował opiniowanie projektów taryf dla świadczeń gwarantowanych obejmujących:

- radioterapię chorób nowotworowych,

- leczenie chorób układu krwiotwórczego (JGP: S01-S07, S11-S16 i S21-S23),

- zabiegi operacyjne u pacjentów z rozpoznaniem nowotworowym,

- hospitalizacje do radioterapii i chemioterapii.

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/posiedzenie-rady-do-spraw-taryfikacji-2-2021-w-dniu-16-02-2021-r/