SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

2/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

12 stycznia 2018

W dniu 8 stycznia odbyło się 2/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT. Porządek obrad obejmował między innymi: - przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej oxaliplatinum we wskazaniach pozarejestracyjnych: chłoniak rozlany z dużych komórek B – DLBCL (C83, C85.7), chłoniak grudkowy – transformacja z DLBCL (C82, C83, C85.7), przewlekła białaczka limfocytowa/chłoniak z małych limfocytów B – Zespół Richtera (C91, C85.7, C83), chłoniak z komórek płaszcza (C85.7), pozawęzłowy chłoniak z komórek T/NK typu nosowego i inne z komórek T (C84), chłoniak Hodgkina (C81).

http://www.aotm.gov.pl/www/22018-posiedzenie-rady-przejrzystosci/