SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

29. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

30 lipca 2019

W dniu 29 lipca 2019 r. odbyło się 29/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego porządek obrad obejmował, między innymi, przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Keytruda (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie raka urotelialnego (ICD-10 C65, C66, C67, C68)”.

http://www.aotm.gov.pl/www/292019-posiedzenie-rady-przejrzystosci-aktualizacja/