SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

29. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM.

3 października 2013

30 września odbyło się 29. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM, podczas którego uznano:

- za nieuzasadnione wydawanie zgody na refundowanie leku Padolten (tramadol+paracetamol) (EAN: 5909990806294) we wskazaniach: nowotwory złośliwe, objawowe leczenie bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu. Prezes Agencji przychyla się do stanowiska Rady Przejrzystości uważając za nieuzasadnione objęcie refundacją ocenianego leku ,

- za zasadne zakwalifikowanie świadczenia: „Obrazowo monitorowana stereotaktyczna i cybernetyczna mikroradioterapia (OMSCMRT)", jako świadczenia gwarantowanego, w leczeniu pierwotnych i wtórnych nowotworów CUN i kręgosłupa, pod warunkiem kwalifikacji pacjentów przez zespół interdyscyplinarny z udziałem neurochirurga. Prezes Agencji przychyla się do stanowiska Rady Przejrzystości.

http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=763