SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

28. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

31 lipca 2018

W dniu 30 lipca 2018 odbyło się 28/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie:

· opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10 C43)”.
- stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego „Radioterapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku”.

http://www.aotm.gov.pl/www/282018-posiedzenie-rady-przejrzystosci/