SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

28. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM.

30 września 2013

23 września odbyło się 28. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM, podczas którego uznano za zasadne:

1/ finansowanie ze środków publicznych, w ramach oddzielnej grupy limitowej, leku Aloxi (palonosetron) 250 mcg, roztwór do wstrzykiwań, we wskazaniu u dorosłych:

- w zapobieganiu ostrym nudnościom i wymiotom na skutek chemioterapii przeciwnowotworowej o silnym działaniu wymiotnym - w monoterapii lub w terapii skojarzonej z kortykosteroidami;

- w zapobieganiu nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią przeciwnowotworową o umiarkowanym działaniu wymiotnym - w monoterapii lub w terapii skojarzonej z kortykosteroidami.

2/ usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia „podanie streptozocyny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów: ICD10: C15.9; ICD10: C16.9; ICD10: C18.9; ICD10: C34.3" z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej.

http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=760