SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

27. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

7 lipca 2020

W dniu 6 lipca 2020 r. odbyło się 27/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych leków:

- Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak niedrobnokomórkowy płuca (ICD-10: C34) z mutacją kierującą EGFR: p.Gly719Ala (c.2156G>C); p.Gly719Ser (c.2155G>A); p.Gly719Cys (c.2155G>T) w eksonie 18;

- Adcetris (brentuximab vedotin) we wskazaniu: agresywny chłoniak z obwodowych limfocytów T CD30+ (ICD-10: C84.4).

http://www.aotm.gov.pl/www/272020-posiedzenie-rady-przejrzystosci/