SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

27. Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

11 lipca 2017

W dniu 10 lipca 2017 odbyło się 27. Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT. Porządek obrad obejmował przygotowanie stanowiska między innymi w sprawie oceny leków:

- OPDIVO (niwolumab) w ramach programu lekowego „Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu (ICD-10 C81)”,

- XALKORI (kryzotynib) we wskazaniu: leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem kryzotynibu w pierwszej linii leczenia zgodnie z zapisami programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”.

http://www.aotm.gov.pl/www/272017-posiedzenie-rady-przejrzystosci/