SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

26. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

10 lipca 2019

W dniu 8 lipca odbyło się 26/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku: Bavencio (avelumab) we wskazaniu: przerzutowy rak komórek Merkla (ICD-10: C44).

http://www.aotm.gov.pl/www/262019-posiedzenie-rady-przejrzystosci/