SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

25. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

23 czerwca 2020

W dniu 22 czerwca 2020 r. odbyło się 25/2020 Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

- Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34) z mutacją T790M w genie EGFR;

- Libtayo (cemiplimab) we wskazaniu: rak płaskonabłonkowy skóry twarzy w stadium nieresekcyjnym (ICD10: C44.4);

- Libtayo (cemiplimab) we wskazaniu: rak płaskonabłonkowy skóry szyi w stadium nieresekcyjnym (ICD10: C44.4).

http://www.aotm.gov.pl/www/252020-posiedzenie-rady-przejrzystosci/